บริษัท กานต์นิธิ โลจิสติกส์ จำกัด (Kannithi Logistic Co., Ltd) เป็นหน่วยงานหนึ่งของกลุ่มบริษัท กานต์นิธิ จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553 ทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท โดย ร้อยเอกสมพงษ์ สุขสงวน ดำรงตำแหน่งประธานบริษัท สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 100/519 ซ.กำแพงเพชร 6 ซอย 5 แยก 4 ถ.แจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 บริษัทดำเนินการบริการขนส่งสินค้าทางบกทั้งภายในประเทศ และระหว่างประเทศ

 

     บริษัทมุ่งหมายที่จะให้บริการโลจิสติกส์อย่างมีคุณภาพ โดยเล็งเห็นถึงความสำคัญกับความปลอดภัยและตรงต่อเวลามากที่สุด จึงมีมาตราการด้านการตรวจเช็คสภาพรถยนต์ทุกคันก่อนและหลังให้บริการเป็นประจำ รวมถึงมีการติดตั้งอุปกรณ์บอกพิกัดผ่านดาวเทียม หรือที่รู้จักกันในชื่อว่า GPS เพื่อตรวจสอบว่าการงานทำงานของเจ้าหน้าที่ในแต่ละวัน

 

 

 

สงวนลิขสิทธิ์ © 2564 www.kannithilogistics.com